Nykøbing slot efter et gammelt kobberstik

Nykøbing F. Slot

Lolland - Falster har i sin tid haft et kongeligt slot - Nykøbing Slot. I århundreder spejlede den sine fløje med tårne og spir i det blanke sund. I århundreder bød den fredelige handelsskibe velkommen og i århundreder viste den en knyttet næve mod de fjendlige skibe, der vovede sig ind i det smalle sund mellem de to frugtbare øer

Men verdens herlighed forgår. Nykøbing by, der skylder slottet sin tilblivelse og blev en anselig og driftig by, havde ikke råd til at bevare det, da dets skæbnetime var inde i 1766.

To slotte har afløst hinanden, hvornår det første blev bygget vides ikke med sikkerhed, antagelig i sidste halvdel af 1100 tallet. I sidste halvdel af 1200 tallet spiller Christoffer 1.s enke, Margrethe Sambiria, en fremtrædende rolle som enkedronning på Nykøbing slot. Margrethe var en stor personlighed og en fremragende rytter, heraf kom tilnavnet " Margrethe Sprænghest ".

I 1253 blev det indtaget af Lybækkerne, der samtidig afbrændte byen, i 1289 løb Marsk Stig og hans mænd storm imod det og i 1320 blev det indtaget af Christoffer d.2, der 12 år senere blev taget til fange og anbragt på slottet hvor han døde1332.
Flere gange er der på slottet truffet vigtige politiske aftaler, bl.a. i 1365 blev der sluttet fred mellem Valdemar Atterdag og Hansestæderne, i 1399 da Dronning Margrethe og Hansestæderne blev enige om en fælles optræden mod Fetaljebrødrene og i 1507 da "den nykøbingske Reces" sluttede en strid mellem Kong Hans og de krigeriske Hansestæder.

De skiftende konger opholdt sig ofte her på grund af den rige jagt og den tjente også som enkesæde. bl.a.for Chr.d.1. Dronning Dorothea. Som tiden gik forfaldt det gamle slot og det blev nødvendig at bygge et nyt.


Modellen er udført af Arkitekt Philip Brandin og godkendt 1588

Det nye slot, der var færdig 1594, dannede en uregelmæssig firkant af tre stokværk høje bygninger, med kælder og højt teglstenstag. Tårnet havde et renæssence spir og på hvert hjørne var et karnaptårn.Facaderne havde dels murede kviste, dels udbyggede "hemmeligheder" (nødtørft). I den indre slotsgård var der i hvert hjørne et ottekantet trappetårn.

Den første beboer på det nye slot var Frederik d.2´ enke, dronning Sophie, mor til Chr.IV. Dronning Sofie havde fået Falster som livgeding, en slags landsforvisning, fordi hun ville blande sig i sønnens opdragelse. Dronning Sofie var meget energisk, bl.a. blev der i Corselitze by nedlagt 4 gårde, hvis jorder blev lagt under herregården og den daværende hovedbygning blev restaureret. Man kaldte Sofie danmarks største kvægopdrætter. På Stadager ( Vennerslund ) var der stort studeopdræt af studekalve fra de øvrige gårde. Hun holdt stort hof på Nykøbing slot , hvor hun residerede fra 1594 til sin død 1631. Om den daglige levemåde fortælles, at der hver morgen og aften skulle serveres 12 retter mad.

Efter Dronning Sophie kom Christian d. 4`s søn, den udvalgte Prins og hustru Magdalene Sibylle, de opholdt
sig her til Prinsens død 1647. Den udvalgte Prins levede
et udsvævende liv og efterlod sig, udover sin sørgende hustru, kun en kolossal gæld og et misrøgtet slot.

Herefter var det enkesæde for flere dronninger og selv om det blev repareret her og der, så forfaldt slottet mere og mere.Ved auktionen over falsterland 1766, blev slottet tilbudt Nykøbing by kvit og frit, mod at det blev vedligeholdt.

Nykøbing mente, at det ville blive en alt for stor økonomisk belastning og afslog og slottet blev solgt til nedrivning. Materialer fra slottet gik til ombygning og bygning af mange huse og godser på Falster
Kun et par gadenavne minder om at byen har haft et slot, der er Slotsgade, Slotsporten og Staldgården. For et par år siden kunne man i en baggård se en sammling gamle sten, som sagdes at være resterne af slottet.

Opdateret d. 13.1.2010